Home  |  Over ons  |  Contact  |  Route  |  Sitemap
Over ons

Profiel
De Roever Omgevingsadvies heeft een brede kijk op milieuzaken. Dit komt tot uiting in een veelheid aan disciplines. Met circa 30 milieuadviseurs beschikt De Roever over specialisten op tal van werkgebieden:

 • Vergunningen
 • Handhaving
 • Specialisten milieu
 • Omgeving
 • Juridisch advies
 • Milieubeleid
 • Software
 • Cursussen

Wat deze dienstverlening voor u kan betekenen vindt u per specialisme uitgewerkt onder overheidsadvisering en/of bedrijfsadvisering. In de 45 jaar dat De Roever Omgevingsadvies actief is, heeft het bureau een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Wat echter in al die jaren gelijk is gebleven, is de mentaliteit en werkethiek. Die stond en staat in het teken van klantgericht opereren. Onze betrokkenheid bij het milieu impliceert bovendien een onafhankelijke opstelling. Gevoegd bij de kwaliteit van de dienstverlening verklaart dit waarom veel opdrachtgevers van het eerste uur nog steeds gebruik maken van onze diensten. Als huisadviseur of in de vorm van detachering, uitbesteding of helpdesk support. Maar altijd met de brede kijk die onze opdrachtgevers van ons gewend zijn.

Historie
De Roever Omgevingsadvies is een middelgroot adviesbureau dat in de 60-er jaren is opgericht door de heer ing. J.G. de Roever, oud-directeur Gemeentewerken van de gemeente Gorinchem. Samen met de heer ing. J.J. Petersen Nobbe richtte hij zich in de beginjaren op de technische advisering en begeleiding bij de bouw van composteringsinstallaties voor de verwerking van huisvuil. De projecten liepen van ontwerp tot en met oplevering, inclusief hinderwetvergunning. Met name de know-how van de Hinderwet vormde de basis voor de huidige expertise van het bureau.

Op dit moment is het bureau uitgegroeid tot een bedrijf met circa 30 medewerkers. Het richt zich van oudsher in hoofdzaak op overheidsadvisering op het gebied van milieuwet- en regelgeving. In 2002 is actief begonnen met bedrijfsadvisering. De combinatie van technische, procedurele en juridische kennis van onze adviseurs op het gebied van de milieuwetgeving heeft een duidelijke toegevoegde waarde voor bedrijven.

De directie bestaat uit de heer drs. ing. C. den Hertog en de heer H.P.A. Spierings Ba. Ph. Onze technisch-juridische adviseurs hebben allemaal een hbo of academisch niveau. Daarnaast beschikken we over een aantal specialisten op de verschillende vakgebieden, met de huidige complexe regelgeving essentieel om een goede kwaliteit van advisering te waarborgen.

De Roever Omgevingsadvies is een organisatie waar collegialiteit, professionaliteit en een persoonlijke en directe benadering belangrijk zijn, zodat een goede sfeer tot samenwerking gewaarborgd is.

Kwaliteitzorg
De Roever Omgevingsadvies werkt sinds 2005 volgens een kwaliteitszorgsysteem dat is gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001; 2008 (kwaliteitszorg).

ISO9001
Ons uitgangspunt bij de advisering is een formeel juist advies, met een maximale haalbaarheid in geval van beroepsprocedures. Om de kwaliteit van de advisering te borgen vindt van de producten (onder meer: beoordeling ontvankelijkheid aanvraag, ontwerpbeschikking, advies over melding) een ‘tweede lezing’ door een (andere) ervaren adviseur en een juridische toets plaats.

Deze werkwijze in combinatie met de ruime ervaring van onze adviseurs geeft de beste borging voor een systematische aanpak en dus voor een goede kwaliteit. 

Milieuzorg en klimaatneutraal ondernemen
Ook zijn wij sinds 2005 gecertificeerd op grond van NEN-EN-ISO 14001;2004 (milieuzorg). Klimaatneutraal ondernemen neemt daarbij een prominente plaats in.
ISO14001
De Roever Omgevingsadvies onderneemt sinds 2009 klimaatneutraal. Als het mogelijk is reizen onze adviseurs met het openbaar vervoer. Reizen met een auto blijft echter vaak noodzakelijk. Door onze projecten efficiënt uit te voeren, worden de autokilometers zoveel mogelijk beperkt. De CO2-emissie die wij veroorzaken door het reizen met auto’s, compenseren wij.
O2G
In het kader van klimaatneutraal ondernemen wordt de CO2 productie als gevolg van autokilometers en gas- en elektriciteitsverbruik jaarlijks bepaald door middel van een footprint. Op basis van deze footprint worden credits aangekocht voor de compensatie van CO2. De compensatieprojecten (allemaal Gold Standard en VCS) hebben betrekking op:

 • windenergieproductie in Oost-Azië;
 • warmtekrachtenergieopwekking in China;
 • methaanafvang voor biogasproductie in Brazilië.
 
© De Roever Bouwadvies 2010